เดือน: สิงหาคม 2021

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครูสาขาวิชา สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบ

You missed