มาแล้วคร้า…..ถามกันมาเยอะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับผู้ที่สนใจอยากมีวิชาชีพติดตัวรีบมาลงชื่อสมัครเรียนได้เลยคะ รายละเอียดตามแนบสมัครเวลาราชการ 08.00 – 16.30 น. วันเวลาราชการที่ ห้องทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส (รับจำนวนจำกัดตามที่กำหนดเท่านั้น)

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครูสาขาวิชา สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบ