Author: admin

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

29 ตุลาคม วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสครบรอบ 39 ปี

29 ตุลาคม วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสครบรอบ 39 ปี สล็อต | คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี | GCLUB | w88 |