หมวดหมู่: ข้อมูลวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส โดยข้าราชการครู บุคลากร ร่วมในพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

You missed