ติดตามการไลฟ์ส​ด🎉🎉 ผ่านหน้าเพจ​ อวท.วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสโครงการสืบสานวัฒนธรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่​ ​ เจอกันกับพวกเรา​ นักศึกษาองค์การ​วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย​ แลกของขวัญ​ เวลา​ 13.30​ น.​ ไลฟ์ส​ดผ่านหน้าเพจ​ อวท.วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

มาแล้วคร้า…..ถามกันมาเยอะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับผู้ที่สนใจอยากมีวิชาชีพติดตัวรีบมาลงชื่อสมัครเรียนได้เลยคะ รายละเอียดตามแนบสมัครเวลาราชการ 08.00 – 16.30 น. วันเวลาราชการที่ ห้องทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส (รับจำนวนจำกัดตามที่กำหนดเท่านั้น)

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครูสาขาวิชา สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบ

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 และกำหนดวัน เวลา การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครูสาขาการบัญชี และสาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 2 อัตรา ตามรายละเอียดแนบ